Se està finalitzant l'habitatge unifamiliar al C / .Garrota de Basalú (Girona)

20/12/2018