Nova obra per la diputació de Girona a la carretera del Torn al Cullell.

07/08/2019