Manteniment, Bellsola, S.A.

24/02/2016

Segueixen les obres de rehabilitació i manteniment de l’empresa Bellsola, S.A. (Aiguaviva)
Amb data 16/03/2016, segueixen l'obres de manteniment.
Amb data 28/06/2016, segueixen l'obres de manteniment.