Fundació Privada les Vetes de Salt (Girona)

10/09/2014

Diferents treballs de rehabilitació

  • Rehabilitació de la Fundació las Vetes de Salt (Girona) 
  • El rebaix avança correctament 
  • Amb data 16 d'octubre les obres  de la Fundació les Vetes segueixen avançan correctament.
  • Donem per acabades les feines d’excavació i estintolament dels fonaments del soterrani de la "Fundació privada les Vetes" de salt (Girona) satisfactòriament