Formació pas elevat carretera de Figueres, Olot.

01/08/2019