Finalitzant els murs del supermecat BONPREU/ESCLAT a Girona.

12/12/2018

* S'han fet els murs de formigó i escales dels voltants del Supermercat i del jardí.