Fer cunetes i reforç de pont a la carretera del Cullell, Girona.

01/08/2019