Execusió escullera

04/01/2016

Execució d'escullera per a consolidació de l’Església de Besalú (Girona)