Construcció d'un nou habitatge unifamiliar a Besalú (Girona)

05/05/2017

19/09/2017 * Segueixen avançant les obres de l'habitatge unifamiliar a Besalú (Girona)
17/10/2017 * Segueixen avançant les obres de l'habitatge unifamiliar a Besalú (Girona)