Acabant obres de reforma de l'habitatge de Banyoles.

03/10/2019