Rehabilitació d'un habitatge unifamiliar a Banyoles (Girona)