Finalitzades les obres de l'habitatge unifamiliar a Llorà (Girona)