04/01/2016

Execusió escullera

Execució d'escullera per a consolidació de l’Església de Besalú (Girona)