Construcció d'un habitatge unifamiliar a Llorà (Girona)